การตั้งค่า Metamask ให้เชื่อมต่อเครือข่าย bsc (binance smart chain)

การตั้งค่า Metamask ให้เชื่อมต่อเครือข่าย bsc (binance smart chain)

🟠 ปกติเมื่อเราติดตั้ง metamask เสร็จแล้ว ค่าเริ่มต้นจะเป็นเครือข่าย ethereum chain ถ้าเราอยากใช้เครือข่าย bsc (binance smart chain) เราตั้งตั้งค่าด้วยตัวเองก่อน ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. กดไอคอน metamask ที่เว็บบราวเซอร์ หากยังไม่ติดตั้ง ดูวิธีติดตั้ง >>> กดตรงนี้

2. เมื่อปรากฏหน้าต่าง metamask ให้กดแถบด้านบน ที่เขียนว่า ” Main Ethereum Network ” (เป็นค่าเริ่มต้น ระบบกำหนดให้เป็นเครือข่าย Ethereum)

3. จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้น ให้กดเลือก Custom RPC (กำหนดค่า RPC เอง)

4. ให้กรอกข้อมูลตามนี้

Network Name: BSC Mainnet
New RPC URL: https://bsc-dataseed1.binance.org/ (หรือ https://bsc-dataseed2.binance.org/)
ChainID: 56  (หรือ 0x38 ถ้ากรอก 56 แล้วไม่ผ่าน)
Symbol: BNB
Block Explorer URL: https://bscscan.com/

5. กดปุ่ม Save

6. เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ BSC mainnet !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *