เหรียญ DOT (polkadot) คืออะไร?

เหรียญ DOT (polkadot) คืออะไร?

เหรียญ DOT เป็น native token ของ Polkadot Network โดยทำหน้าที่เป็น governance token และใช้ในการ Staking และ Bonding

Polkadot ทำให้แต่ละเครือข่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน เป็นโปรโตคอลสำหรับบล็อกเชนที่สร้างขึ้นบนแนวคิด Multichain network ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อหลายๆบล็อกเชนเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียว โดยที่ยังรักษาไว้ซึ่งระบบการทำงานของแต่ละบล็อกเชน

Polkadot นั้นมีโครงสร้างการทำงานหลัก 3 ส่วน ได้แก่ Relay Chain : เชนหลักของ polkadot Parachains : เชนที่แตกออกมาเพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานอื่นๆ Bridges : เชนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *