เหรียญ op คืออะไร?

เหรียญ op

Optimism (OP) เป็นบล็อกเชน Layer-2 ที่สร้างขึ้นบน Ethereum Optimism ถูกพัฒนาโดย Optimism Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยจุดเด่นของ Optimism สามารถประมวลผลและช่วยให้การทําธุรกรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยผ่าน Optimistic Rollups ก่อนที่จะสรุปและรวบรวมธุรกรรมทั้งหมดเพื่อส่งเข้าไปอยู่บน Ethereum ทำให้มีความรวดเร็ว และมีค่าธรรมเนียมที่ตํ่า

Optimism ยังเป็น EVM (Ethereum Virtual Machine) เทียบเท่า Layer-2 (L2) ที่อยู่ภายใต้ Optimism Collective เป็นรูปแบบใหม่ของการกำกับดูแลแบบดิจิทัล Optimism ยังสามารถลดค่าธรรมเนียมหรือค่า GAS ของ Ethereum ได้โดยเฉลี่ย 87 เท่าสําหรับผู้ใช้งาน

โดยปัจจุบัน OP มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 125 ล้าน USD และมีอุปทานหมุนเวียนในตลาด 214,748,364 OP รวมถึงจำนวนเหรียญจะมีอัตราเฟ้อขึ้น 2% ต่อปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *