เหรียญ STG คืออะไร?

เหรียญ STG คืออะไร?

STG คือโทเคนของโปรโตคอล Stargate ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่เชื่อม (Bridge) ธุรกรรมระหว่างเครือข่ายต่างๆ (Multichain)ให้สะดวกสบายและง่ายขึ้น โดยผู้ที่ถือ STG สามารถวางสเตกและรับผลตอบแทนเพื่อโหวตทิศทางการบริหาร Stargate DAO ในโปรโตคอล Stargate ได้ รวมถึงสามารถได้รับผลตอบแทนเป็นโทเคน LP (Liquidity Pool) จากการเป็นผู้ให้สภาพคล่องในโปรโตคอล omnichain ของ Stargate อีกด้วย

Stargate DAO เป็น Bridging โปรโตคอลที่สร้างโดย LayerZero Labs และออกแบบมาเพื่อการแก้ปัญหา Bridging Trilemma โดยเฉพาะด้วยการใช้อัลกอริตึม Delta มาช่วยสร้างสภาพคล่องรวมระหว่างเครือข่ายต่างๆ ทำให้เกิดสภาพคล่องและรับประกันรายการธุรกรรมจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถโอนสินทรัพย์ในรูปแบบของ Native assets ได้เลย ช่วยให้ผู้ใช้งานทำธุรกรรมระหว่างเครือข่ายต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ในขณะนี้เครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ผ่าน Stargate คือ Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, และ Fantom ณ ปัจจุบัน Stargate มีจำนวนมูลค่าในตลาด 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่อันดับที่ 12 ของตลาดโดยเทียบจากปริมาณสินทรัพย์ในโปรโตคอล DeFi ที่ใหญ่ที่สุด และ มีจำนวนโทนเคนจำกัดที่ 1 พันล้านโทเคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *