เหรียญ USDF คืออะไร?

เหรียญ USDF คืออะไร?

USDF (USD Freedom) คือ เหรียญสเตเบิลคอยน์ที่คงมูลค่าด้วยเงินเฟียตและสเตเบิลคอยน์อื่นๆ สร้างขึ้นโดย Freedom โดยจุดเด่นของ USDF นั้นเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักเทรดสามารถใช้สำหรับการเทรด อีกทั้งยังสามารถนำไปฝากเพื่อรับผลตอบแทน กู้ยืม หรือ ใช้คำ้ประกัน รวมไปถึงจะเป็นเหรียญแห่งอนาคตที่จะใช้เชื่อมธุรกรรมระหว่างเครือข่ายต่างๆ หรือใช้ประโยชน์กับกิจกรรมอื่นๆ ได้บนบล็อกเชน นอกจากนี้ผู้ที่ถือเหรียญยังจะได้รับส่วนลด สิทธิพิเศษ และ รีวอร์ด อีกด้วย

USDF ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานที่ต้องการสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ นักลงทุนและนักเทรดสามารถใช้สำหรับการเทรดและกิจกรรมอื่นๆได้บนบล็อกเชน โดยทุกๆหน่วยของ USDF จะมีเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ​คงมูลค่าไว้ อีกทั้งปริมาณของ USDF นั้นจะถูกเพิ่มขึ้นจากผู้ใช้งานฝากเงินหรือสเตเบิลคอยน์ในตลาดซื้อขายสำหรับ USDF จาก Freedom ซึ่งอุปทานและมูลค่าของ USDF นั้นจะถูกตรวจสอบทุกเดือนโดยสถาบันชั้นนำเพื่อมั่นใจได้ว่า USDF จะสามารถคงมูลค่ากับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ​อย่างมีเสถียรภาพ

โดยปัจจุบัน USDF คงมูลค่า 100% ด้วยเงินเฟียตและสเตเบิลคอยน์อื่น เช่น BUSD, USDP, USDC และจะมีการคงมูลค่าเพิ่มเติมกับเหรียญอื่นๆ อีกในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *