Binance Staking คืออะไร ?

Binance Staking คืออะไร ?

การ Staking เหรียญคริปโตฯนั้น เป็นการนำเหรียญมาล็อคไว้เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการทำธุรกรรม โดยผู้ตรวจสอบ (คนที่นำเหรียญมาทำ Staking ไว้ ) จะได้รับผลตอบแทนเป็นรางวัลกลับไป ซึ่งเรียกว่า Proof of stake (Pos)

🟡 Binance Staking นั้นเป็นระบบที่คอยบริการใช้ลูกค้านำเหรียญคริปโต มา staking ซึ่งทำได้ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน และที่สำคัญไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้ดังนี้

Binance Staking

1. Locked staking เป็นการนำเหรียญมาล็อคไว้ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 30 | 60 | 90 วัน โดยระหว่างการล็อคผู้ใช้ไม่สามารถถอนเหรียญ หรือกระทำการใดๆกับเหรียญได้ จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตอนต้น จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถือเหรียญไว้ยาวๆ แต่ระหว่างถืออยากสร้างผลตอบแทนไปด้วย

2. DeFi staking เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า binance ในการเข้าร่วมโปรเจ็ค Defi Mining ผ่าน Smart contract ต่างๆ ได้ง่ายๆเพียงคลิกเดียว โดยปกติหากลูกค้าไปลงทุนใน defi โดยตรงจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก บริการนี้จึงตอบโจทย์ผู้ที่อยากสร้างรายได้จากหรียญที่ถืออยู่ในผลตอยแทนที่สูง และความเสี่ยงที่พิ่มขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *