รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่บอกการเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้น

bullish trend pattern

เรามาเริ่มกันกับรูปแบบการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนที่บอกการเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นกันค่ะ

🟩 Bullish Harami

มีลักษณะแท่งเทียนที่สองแท่งก่อนหน้าเขียว เป็นแท่งสูง แท่งแรกปิดบวก แท่งสองปิดบวกแต่ต่ำกว่า และแท่งต่อมาเป็นปิดลบ แต่เล็กและอยู่ในกรอบไม่เกินแท่งก่อนหน้า สำคัญคือ แท่งก่อนหน้าต้องครอบแท่งต่อมาสนิท ทั้งตัวแท่งและมีไส้บนล่าง เกิดจากการที่กำลังขายน้อยกว่ากำลังซื้อ

🟩 Inverted Hammer

มีลักษณะเป็นเหมือนค้อนตั้งขึ้น ซึ่งจะมีไส้ด้านล่างที่ยาวมากแต่ไส้ด้านบนสั้นๆ หรืออาจจะไม่มีเลย และมีราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิด เป็นช่วงสั้นๆ เหมือนค้อนเลยค่ะ เกิดจากการเกิดกำลังขายแต่สุดท้ายแล้วกำลังซื้อมาชนะในแท่งนั้น

🟩 Morning Doji Star

มีลักษณะการเกิดตัวบวกตรงกลางซึ่งมีชื่อเรีกเฉพาะว่า ‘Doji’ โดยโดจิเกิดจากการที่ราคาเปิดและราคาปิดเท่ากัน จึงทำให้ไม่เกิดเป็นแท่งเทียนแต่เกิดเป็นเส้นแทน ในการเปลี่ยนเทรนด์ของแพตเทิร์นนี้ จะเกิดแท่งแรกเป็นสีแดงและแท่งที่สามเป็นสีเขียว โดยที่ตรงกลางเป็นโดจิที่รองรับแท่งซ้ายขวา เหมือนกับว่ากำลังการซื้อและกำลังการขายแข่งกัน แต่กำลังซื้อมาชนะในแท่งที่สามนั้นเอง

🟩 Bullish Harami Cross

มีลักษณะการเกิดแท่งเขียวก่อน แล้วตามด้วย Doji ในกลางตัวของแท่งก่อนหน้า โดยไส้ต้องไม่เกินออกด้วย เราสามารถคาดได้ว่าแท่งต่อไปจะเหนือ Doji ไปอีก และเป็นเทรนด์ขาขึ้นในแท่งต่อๆ มา ซึ่งเกิดจากพลังการซื้อที่ชนะพลังการขาย

ขอขอบคุณบทความ และภาพประกอบจาก Facebook : Upbit Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *