FDM token คืออะไร?

FDM token คืออะไร?

FDM เป็นปรเจกต์แรกบน Bitazza Launchpad โดยโทเคน FDM นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) เพื่อไหลเวียนสิทธิประโยชน์และรีวอร์ดในระบบนิเวศ FDM ให้ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มทั้งผู้ซื้อและร้านค้า โดยใช้ระบบการทำงานแบบ Delegated Proof-of-Stake (DPoS) ทำให้ยิ่งเก็บสะสม FDM มากเท่าไหร่ ผู้ใช้งานก็จะได้สิทธิประโยชน์จากแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์นี้มากขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการส่งฟรี, คูปองส่วนลด, เงินคืนต่างๆ , ส่วนลดค่าธรรมเนียม, การได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์ม และฟรีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนอีกด้วย ซึ่งการจะสะสม FDM ก็สามารถสะสมได้ด้วยการใช้งานแพลตฟอร์มและทำตามเงื่อนไขแคมเปญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *