เหรียญ ALGO คืออะไร?

เหรียญ ALGO คืออะไร?

Algorand เปีน Pure Proof-of-Stake Blockchain มีสินทรัพย์ประจำเครือข่ายได้แก่ ALGO ถูกสร้างขึ้นในปี 2019 โดย Silvio Micali ศาสตราจารย์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ Massachusetts Institute of Technology และเจ้าของรางวัล Turing Award (2012) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของนักวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์

ALGO นั้นเป็นสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นบน Algorand ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมฺ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อตอบสนองต่อการทำธุรกรรมที่ช้าของ Blockchain อื่นๆ หนึ่งในการใช้งานหลัก ของ ALGO นั้นได้แก่ การ Staking เป็น Nodes สำหรับ Proof-of-Stake บน Algorand

Algorand เป็น Blockchain ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ไข อุปสรรคทางเทคนิคบางอย่างที่พบในโครงสร้างพื้นฐานของ Blockchain ปัจจุบัน โตยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มุ่งเน้นด้านการทำงานแบบไร้ตัวกลาง (Decentralized) การปรับขนาด (Scaling) และความปลอดภัย (Security) หลายคนจึงเรียกโครงการนี้ว่า Blockchain 3.0 เนื่องจากช่วยแก้ปัญหาความสามารกในการปรับขนาตของ Bitcoin ในขณะที่รักษาความ ปลอดภัย และการกระจายอำนาจไปพร้อมๆ กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *