เหรียญ AVAX คืออะไร?

เหรียญ AVAX คืออะไร?

Avalanche (AVAX) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้บน Avalanche Blockchain ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Smart Contract แบบ Open Source ที่นักพัฒนาสามารกสร้าง Decentralized Application (DApps) บนเชนนี้ได้ ใช้ระบบประมวลผลแบบ Proof of Stake และมีเทคโนโลยี DAG Consensus หรือ Direct Acyclic Graph Tangle ช่วยให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรวดเร็ว สามารถประมวลผลได้มากสง 4,500 Transaction/วินาที และใช้เวลาในการยืนยันธุรกรรมไม่ถึง 2 วินาที

การทำงานแบ่งออกเป็น 3 เชน

  • Exchange Chain (X-Chain) สำหรับทำธุรกรรมทั่วไป
  • Contract Chain (C-Chain) สำหรับสร้าง Smart Contract และมี เทคโนโลยี Ethereum Virtual Machine (EVM) สามารถนำ DApps ที่พัฒนาบน Ethereum มาใช้งานบน Avalanche ได้
  • Platform Chain (P-Chain) สำหรับสร้าง Node ต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *