เหรียญ BAND คืออะไร?

เหรียญ BAND คืออะไร

Band Protocol (BAND) เป็นโทเค็นที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบ ERC20 เพื่อใช้งานบน bandchain โดยเสนอขายครั้งแรก บน binance launchpad IEO

ผู้ก่อตั้งเป็นชาวไทย คือคุณสรวิศ ศรีนวกุล โดย BAND มีลักษณะเป็น Cross-Chain Data Oracle หรือตัวกลางที่คอยทำหน้าที่ดึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง เข้ามาเก็บอยู่ใน blockchain เพื่อช่วยให้ smart contract ขององค์กรต่างๆ สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อได้

BAND ทํางานบนระบบ blockchain ของตัวเองที่ซชื่อว่า BandChain โดยสร้างเครือข่าย decentralized ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนช่วยกันคดึงข้อมูล และตรวจสอบธุรกรรม พรือข้อมูลจากภายนอกว่าถูกต้องหรือไม่ ใช้เวลาเพียงแค่ 3-6 วินาทีเท่านั้นในการประมวลข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *