เหรียญ BETA คืออะไร?

เหรียญ BETA คืออะไร?

Beta Finance (BETA) เป็นโทเคนดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์ม Beta Finance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Decentralized Finance (DeFi) ที่นุ่งเน้นให้บริการกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัล (Lending and Borrowing) และตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ได้แก่ การ ให้กู้ยืม การกู้ยืม และการขายล่วงหน้า (Shorting)

โดยจุดมุ่งหมายของ Beta Finance เพื่อให้บริการทางการเงินแบบไร้ตัวกลาง (Decentralized Finance) ในรูปแบบ Open Finance For All ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน

โทเคน BETA นั้นเป็น Utility Token ที่มีการใช้งานที่กำหนดไว้บน Beta Finance Platform ดังนี้ :
• Staking ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ Stake BETA เพื่อรับส่วนแบ่งรายได้ของ Platform ได้
• Governance Voting โดยที่ BETA นั้นเป็น Governance token ของ Beta Finance ด้วย และสามารถใช้เพื่อลงคะแนนเสียงในการกำหนดทิศทาง และความเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *