เหรียญ DAI คืออะไร?

เหรียญ DAI คืออะไร?

Dai เป็น stablecoin แบบ decentralization ทํางานบนระบบบล็อกเชนของ Ethereum ประเภท ERC-20 ซึ่งมูลค่า DAI จะมีค่าเทียบเท่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ เหรียญ DAI ถูกสร้างขึ้นโดยระบบ multi collateral Dai (MCD) ต้องเอาสินทรัพย์มาค้ำประกัน โดยมี maker governance เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบต่างๆ ของ MCD มาช่วยยืนยัน

แม้ว่าเหรียญ DAI จะไม่ได้มีการประกันโดยดอลลาร์สหรัฐฯ ในบัญชีธนาคาร แต่มีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันบนแพลตฟอร์ม Maker แทน หากระบบเครดิตของ DAI ได้รับการอัปเกรด หรือถูกปิด ผู้ถือครอง DAI อาจต้องแปลงสกุลเงิน DAI ไปเป็น Ethereum (ETH) ผ่านแพลตฟอร์ม Maker เหรียญ DAI จึงเป็นเหรียญ stablecoin ที่มีความเป็น decentralized สูง จุดเด่นของ DAI คือ เข้าถึงได้ง่าย และการทําธุรกรรมทั้งหมดของ DAI สามารถตรวจสอบได้ ผ่านทางบล็อกเชนของ Ethereum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *