เหรียญ DASH คืออะไร?

เหรียญ DASH คืออะไร?

Dash เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างมาจากพื้นฐานซอฟต์แวร์ของ Bitcoin โดยเพื่มเติมความสามารถใหม่ๆ ที่ Bitcoin ไม่มีลงไป เช่น ความสามารถ ด้าน Privacy ซึ่งใช้เทคนิค coinjoin เรียกว่า PrivateSend และการยืนยันธุรกรรมการเงินได้ทันทีที่เรียกว่า InstantSend

Dash แบ่งการทำงานของ Network ออกเป็น 2 layer ดังนี้
1) Miner ทำหน้าที่ตรวจสอบ บันทึกธุรกรรมการเงิน และ ควบคุมการสร้าง Block ขึ้นใหม่ในระบบ

2) Masternode คือเครื่อง Sever ที่ทำการ Run ซอฟต์แวร์ full Dash wallet ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง Masternodes จะมีหน้าที่คอยเป็น layer ที่ช่วยเหลือ ฟีเจอร์หลักๆ ของ Dash เช่น PrivateSend, InstantSend, Decentralized Governance เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *