เหรียญ DYDX คืออะไร?

เหรียญ DYDX คืออะไร?

dYdX (DYDX) เป็นโทเคนของแพลตฟอร์ม dYdX Exchange ซึ่งให้บริการแลกเปลี่ยนเหรียญติจิทัลแบบไร้ศูนย์กลาง Decentralized Exchange (DEX) โดยรองรับการเทรดทั้ง Spot, Margin และบีจุดเด่นที่สัญญาฟิวเจอร์แบบถาวร (Perpetual Contracts)

dYdX Exchange เป็น DEX ที่ทำงานบนเครือข่าย Ethereum Layer 2 ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนเหรียญได้อย่างรวกเร็ว และค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนต่ำ เหรียญ DYDX คีอ Native Token ของแพลตฟอร์ม และสามารถใช้งานบนแพลตฟอร์ม ได้ดังนี้

  • Governance ผู้ถือเหรียญสาบารถร่วนโหวตเพื่อกำหนกทิศทางของแพลตฟอร์มได้
  • สามารถ Staking เหรียญบนแพลตฟอร์มได้
  • ผู้ถือเหรียญได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดที่ต่ำกว่าปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *