เหรียญ ENS คืออะไร?

เหรียญ ENS คืออะไร?

ENS (Ethereum Name Service) คือโปรโตคอลที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปลี่ยน Address ที่ดูยุ่งเหยิงให้เป็นชื่อโดเมนที่มนุษย์สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย

ผู้พัฒนาโปรโตคอล Ethereum Name Service คือ True Names LTD อังค์กรใม่แสวงหาผลกำใรในสิงคโปร์ เริ่มต้นการพัฒนา ENS ในป็ 2018 ENS ทำหน้าที่เป็น Governance token หรือโทเคนที่มอบสิทธ์ให้ผู้ถือสามารถ มีส่วนร่วมกับการบริหารโปรโถคอล ENS แบบ DAO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *