เหรียญ Ethereum Classic (ETC) คืออะไร?

เหรียญ Ethereum Classic (ETC) คืออะไร?

Ethereum Classic (ETC) เกิดขึ้นเนื่องด้วยการแฮคระบบ Ethereum ในปี 2016 (เหตุการณ์ DAO Attack ซึ่งมีการสูญเงินกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เลยเกิดการ Hard Fork ขึ้นเพื่อแก้ไขระบบป้องกัน Hacker จึงทำให้เกิดสกุลเงินดิจิทัลคู่ขนานขึ้นมา คือ Ethereum (ETH) และ Ethereum Classic (ETC)

ETC เป็น open-source blockchain platforms ที่เปิดให้ผู้ใช้งานออกแบบ decentralized applications (Dapps) และสร้าง smart contract ได้เอง (Ethereum ก็เช่นกัน)

สำหรับการขุดเหรียญ ETH เป็นการขุดแบบ proof of work ผู้ขุดจะได้รับเหรียญเป็นรางวัลในการแข่งกันตรวจสอบความถูกต้องของ blockchain ซึ่งรางวัลที่ได้จะลดลงตามเวลา โดยครั้งต่อไปจะเหลือเพียง 15,000,000 เหรียญ ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *