เหรียญ FLOW คืออะไร?

เหรียญ FLOW คืออะไร?

FLOW เป็นสกุลเงินดิจิทัล ของ Flow Blockchain พัฒนา และสร้างขึ้นโดย Dapper Labs ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง แพลตฟอร์ม NFT ยอดนิยมอย่าง Cryptokitties, Dr. Seuss, UFC และ NBA Top Shot โดย Flow มีเป้าหมายที่จะเป็นรากฐานของ Blockchain สำหรับการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ Mainstream ผ่านเกม แอปพลิเคชั่น และนักพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลรุ่นต่อไป

โปรโตคอลของ Flow ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ปรับขนาด โดยใช้ multi-role architecture แทนการแยกส่วนทำให้มีความรวดเร็ว และรองรับปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยังคงเป็นมิตรกับนักพัฒนา และยังคงมีความปลอดกัยที่สูงมาก

นวัตกรรมของ Flow ประกอบด้วย Multi-role architecture, Resource-oriented Programming, Developer ergonomics, Easy consumer onboarding และ Storage deposits มุ่งเน้นการติดตั้ง และเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่จะใช้งาน Blockchain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *