เหรียญ HBAR คืออะไร

เหรียญ HBAR คืออะไร

HBAR (Header Hashgraph) เป็น native token ของ Header Hashgraph Network ที่ถูกสร้างบนเทคโนโลยี Hashgraph ซึ่งใช้ HBAR เป็น utility token สำหรับจ่ายเป็นค่าแก๊ส ในการขับเคลื่อน decentralized application (Dapps) ในการสร้างโมเดลธุรการชำระเงินแบบ peer to peer และปกป้องเครือข่ายให้มีความปลอดภัย

Leemon Baird และเปิดตัวโดยบริษัท Swirlds ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มจากการถูกโจมตีสูง เพราะมีบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่มีเอกสิทธิ์ในการใช้เทคโนโลยี Hashgraph

ใช้โปรโตคอลแบบ gossip about aossip ร่วมกับ proof of stake ซ่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบมากขึ้น มีความเร็วในการทำธุรกรรมสูงถึง 10,000 TPS และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมคงที่ที่ 0.0001 ดอลลาร์เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *