เหรียญ TUSD คืออะไร?

เหรียญ TUSD คืออะไร?

TrueUSD (TUSD) เป็น stablecoin ที่ถูกผูกค่าไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แบบ 1: 1 ถูกเปิดตัวขึ้นครั้งแรกในเดือนมกราคม ปี 2018 โดย TrustToken ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับสร้าง Token ที่มีสินทรัพย์ของจริงที่ค้ำประกันไว้

TrueUSD มุ่งเน้นดานความโปร่งใส และมีการตรวจสอบสินทรัพย์โดย Third Party อีกทั้งเงินที่สำรองไว้ของ TrueUSD นั้นจะถูกเก็บ โดยธนาคารหรือบริษัทต่างๆ ที่มีควาบน่าเชื่อถือ

ปัจจุบัน TrueUSD ถูกหนุนเวียนอยู่ในระบบกว่า 1,100 สัานเหรียญ เนื่องจากมีสถานะเป็น stablecoin อุปทานจึงไม่ถูกปิดกั้น และจะยังคง ขยายตัวตามความต้องการ ปัจจุบัน TrueUSD มีให้บริการทั้งบน Ethereum, Tron และ Binance Smart Chain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *