เหรียญ VET คืออะไร?

เหรียญ VET คืออะไร?

VET เป็นเหรียญที่ใช้การฉันทามติแบบ Proof of Authority โดยเน้นเรื่องความเร็วในการทำธุรกรรม ถูกสร้างขึ้นโดย VeChain เป็น Blockchain ที่เอาไว้ติดตามสินค้าโดยเฉพาะ ตั้งแต่โรงงาน คลังสินค้า การขนส่ง จนไปถึงลูกค้า

เป็น BaaS (Blockchain as a Service) ที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์หรู สุรา และชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น LVMH, BMW, BYD มีการใช้งานจริง รวมถึงติดตามการฉีดวัคซีนโควิดได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างมาเพื่อประยุกต์ใช้งานกับ Physical World โดยเฉพาะ จึงสามารถจับต้องหรือทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าเหรียญอื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *