เหรียญ XMR (monero) คืออะไร?

เหรียญ XMR (monero) คืออะไร?

Monero (XMR) เป็นสกุลเงินดิจิทัลประเภท Privacy แบบ Open-Source ที่มุ่งเบนด้านความ เป็นส่วนตัว โดยจะไม่เปิดเผยธุรกรรมของผู้ใช้งาน มีวิธีในการปกป้องความ เป็นส่วนตัว 3 วิธีคือ
• Ring signatures เพื่อซ่อน Address ที่ทำการส่งธุรกรรม
• Ring Confidential Transactions (RingCT) เพื่อซ่อนจำนวนการทำธุรกรรม
• Stealth addresses เพื่อซ่อน Address ที่ทำการรับธุรกรรม

ใช้ระบบประมวลผลแบบ CryptoNight Hash Algorithm ที่เข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากสามารถขุดได้จากคอมพิวเตอร์ CPU หรือ GPU ทั่วไป มีความยืดหยุ่น (Scalability) ในการใช้งาน เนื่องจากสามารถขยาย Block ได้ อัตโนมัติเพื่อเพื่อความจุให้กับจำนวน Transaction ในอนาคตได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *