เหรียญ XTZ คืออะไร?

เหรียญ XTZ คืออะไร?

Tezos (XTZ) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้งานบน Tezos แพลตฟอร์มบล็อกเชนที่รองรับการ ทำ Smart Contracts และ DApps โดยใช้ภาษาที่เรียกว่า Michelson มีระบบ การประมวลผลแบบ Liquid Proof of Stake ที่ใช้กำลังในการประมวลผลน้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น มีความปลอดภัยของข้อมูลสูงมาก เนื่องจากมีการบันทึกและจัดการข้อมูลหลายชั้น ผ่านกลไก Multi-signature Contract สามารถพัฒนาระบบได้อย่างต่อเนื่องจากการกำกับดูแบบ On-chain Governance ที่ให้ผู้ถือเหรียญมีอำนาจในการร่วมตัดสินใจทิศทาง ของบล็อกเชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *