เหรียญ LRC คืออะไร?

เหรียญ LRC คืออะไร?

LRC หรือ Loopring Protocol Token คือโทเคนมาตรฐาน ERC-20 ที่ทำงานอยู่บน Ethereum โดยมีการใช้งานหลักร่วมกับเครือข่าย Loopring ก่อตั้งโดย Daniel Wang (อดีต CEO) ปัจจุบัน Steve Guo ดำรงตำแหน่ง CTO และ CEO

Loopring คืออะไร? Loopring คือเครือข่ายบล็อกเชน Layer 2 ที่ใช้เทคโนโลยี zkRollup สรุปข้อมูล ธุรกรรมและบันทึกบน Layer 1 ทำให้การทำธุรกรรมมีความเร็วที่สูงกว่า รวมถึง ค่าธรรรมเนียมที่ตํ่ากว่า Layer 1 ถึง 100 เท่า โดย Loopring เป็นเครือข่ายที่มุ่งเน้น ไปที่การส่งต่อมูลค่าและแลกเปลี่ยนแบบไร้ตัวกลาง (Decentralized Exchange)

หน้าที่ของ LRC

  • ใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมผ่านเครือข่าย
  • เป็นรางวัลสำหรับผู้ช่วยเสริมสภาพคล่อง (Liquidity Providers)
  • มอบสิทธิ์ร่วมบริหารเครือข่ายผ่านระบบ DAO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *